Mobil 1

Microneedling - DermaPen

Microneedling med DermaPen är en kontrollerad, fraktionerad och riktad nålbehandling som stimulerar hudens tillväxtfaktorer och kollagen produktion.

Nya Dermapen4™ är digital, har unik ergonomisk design och gör upp
till 1920 mikrokanaler i huden per sekund med hjälp av 16 tunna medicinska engångsnålar. Under behandlingen slussas uppbyggande och näringsrika behandlingspreparat ned i huden. På så vis får behandlingen dubbel effekt både av hudens egen läkning/förnyelseprocess samt från preparaten som förs djupare ned i huden än om de skulle påföras topiskt.
Oftast behövs en behandlingskur på 3-6 behandlingar, beroende på hudens kondition och tillstånd. Behandlingstiden är ca 30-60 minuter och bör för bästa resultat upprepas med 2-8 veckors mellanrum, beroende på vilken indikation som behandlas. Behandlingen med Microneedling Dermapen skräddarsys efter hudens behov och kundens önskemål.

Microneedling DermaPen hos ClearSkin Clinic i Halmstad

Vi gör din hud självsäker.

0707 – 81 10 15
info@clearskinclinic.se